Aktualności

Steve Jobs powiedział, że możemy pewne rzeczy powiązać, jeśli spojrzymy wstecz (connecting the dots). To, że teraz uczę na uczelni biznesowej m.in. zarządzania, przedsiębiorczości, biznesu międzynarodowego i innowacyjności, wynika z tego co robiłem poprzednio. W latach 80 uczyłem studentów nie tylko inżynierii biomedycznej, ale fascynacji rozwojem nowoczesnej technologii medycznej i potrzeby inwestowania w siebie, chociażby w naukę języków obcych. Na zajęciach z innowacyjności, mówiąc o tym co może nam dać drukarka 3D w medycynie, mówię m.in. o projekcie, w którym uczestniczy mój były student z Politechniki Warszawskiej. Aby zwiększyć szanse powodzenia bezpośredniej przezskórnej plastyki pierścienia zastawki dwudzielnej, zbudowano trójwymiarowy model serca techniką tzw. szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping) zwaną potocznie drukiem trójwymiarowym (druk 3D).

W latach 90 pracowałem w biznesie, założyłem własną firmę, budowałem sprzedaż sprzętu medycznego dużej korporacji. Koło zamknęło się kiedy już w tym wieku ponownie założyłem firmę świadcząc usługi doradcze oraz wykładając na uczelni. Zamiłowanie do dydaktyki i doświadczenie w zarządzaniu, zdobyte w poprzednich latach, umożliwia mi prowadzenie zajęć na których pokazuję jak praktycznie należy wykorzystać tę wiedzę w oparciu o doświadczenie. Nie byłoby to możliwe, gdybym wcześniej nie przeszedł opisanej drogi.

Minęła pierwsza rocznica założenia firmy Kosicki Consulting. Dziękuję wszystkim za poparcie i zaglądanie na moją stronę. Ten pierwszy rok zaznaczył się przede wszystkim powrotem do mojej działalności dydaktycznej. Połączenie doświadczenia ( i zamiłowania ) w dydaktyce z wieloletnią praktyką w zarządzaniu, dało unikalną jakość, którą inspiruję studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, na studiach MBA całkowicie po angielsku oraz nowej grupie po polsku, ucząc przywództwa oraz nowoczesnego zarządzania oraz na kierunku Zarządzanie, gdzie prowadzę zajęcia z negocjacji, przedsiębiorczości, innowacyjności w biznesie oraz wybranych zagadnień (marketing, biznes międzynarodowy) w aspekcie różnic kulturowych.

Podczas ceremonii otwarcia XXIV Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK we Wrocławiu, Polstim 2013,  otrzymałem tytuł i statuetkę Przyjaciela Polskiej Elektroterapii i Elektrofizjologii. Tytuł ten odtąd będzie przyznawany jednej osobie spoza grona lekarskiego, która według środowiska elektrofizjologów i elektroterapeutów, włożyła największy wkład w rozwój tych dziedzin.

Jest to wielki zaszczyt a jednocześnie potwierdzenie, że działania wykonane z oddaniem są zauważone i docenione. Wielki szacunek dla Sekcji Rytmu Serca PTK za tę inicjatywę i podziękowanie za tak wielkie wyróżnienie.